Support small and local businesses

Vi ger dig rådgivning inom marknadsföring och försäljning.

Engagemang

med intresse för tillväxt och utveckling

Besöksnäringen- en bransch som börjar angå fler.

Hotell, restauranger, fik, uppleveser, hantverk. Besöksnäringen är stor och en bransch som varje dag växer sig större och kommer på nya ideer.

Besöksnäringen har länge varit viktig för samhällets sociala och ekonomiska utveckling och en stort inkomstkälla för vårt land. Det är en näring som behöver sin uppmärksamhet och är värd den.

Besöksnäringen är förutom turism våra företagare och verksamheter som generar besök på ett eller annat sätt till den stad eller landsbygd vi lever i.

För att besöksnäringen ska kunna leva långsiktigt är det viktigt att utveckla så det blir en hållbar näring.

Det är viktigt att arbeta långsiktigt. Det är den viktigaste uppgiften för att våra företagare inom besöksnäringen ska ha rätt förutsättning att leva vidare.

Med rätt marknadsföring når våra kunder ut till kunder som köper.

Många behöver nu ställa om hela sin marknadsföring och försäljning, vi är en partner i det arbetet. Vi kan hjälpa till med delar av arbetet eller hela arbetet med marknadsföring och försäljningsarbete.

Natur och kulturarv

Vi har kunskapen att marknadsföra och arbeta fram förbättringsarbete inom försäljning för företag och verksamheter som arbetar inom besöksnäringen och de olika turistmål och turismupplevelser som finns i landet. Vi hjälper dig också att arbeta fram nya koncept och upplevelser när du behöver det.

Natur och kulturarv är förutom den turism det genererar också en viktig faktor för människors välmående. Naturarv är de guldkorn naturen har lämnat åt oss, exempel på det är Höga Kusten som har en unik naturmiljö dit vi reser för rekreation och återhämtning. Hållbarhetsarbetet är en av de viktigaste faktorer för bevarandet.

Kulturarv är det som människan historiskt lämnat åt oss, ibland som byggnader, bosättningar och konstverk som ger oss en inblick i svunna tider och hur livet var långt före vår tid. 

För att våra natur och kulturarv ska leva kvar behöver vi också i denna del tänka långsiktigt och hållbart. 

Det är också av vikt att förstå hur viktigt det är att se kopplingen till människors välmående.

Turismen natur och kulturarvet tillför och stärker en ort som besöksmåls är bara möjlig så länge som människor omkring den får ha kvar affektionsvärdet och sin möjlighet till rekreation.

Vi hjälper dig att marknadsföra och sälja turismupplevelser när du behöver marknadsföra platsen eller när du har ditt företag nära naturen och behöver låta fler veta om att just ditt företag finns.

 

Välkommen att höra av dig!

Share This